วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และงานบ่อเหล็กน้ำพี้ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและงานบ่อเหล็กน้ำพี้ ประจำปี 2559