นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานจังหวัดอุตรดิตถ์เคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อบต.น้ำพี้ พบประชาชน ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์เคลื่อนที่

วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และงานบ่อเหล็กน้ำพี้ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและงานบ่อเหล็กน้ำพี้ ประจำปี 2559