นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานจังหวัดอุตรดิตถ์เคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อบต.น้ำพี้ พบประชาชน ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์เคลื่อนที่