โครงการหลังคาน้ำทองแสนขันบ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยตาดเนียง วันที่ 6 กันยายน 2559  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วยประชาชนตำบลน้ำพี้ หมู่ที่ 1,2,3, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานของ อบต.น้ำพี้ 

   

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page