โครงการหลังคาน้ำทองแสนขันบ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยตาดเนียง วันที่ 7 - 8 กันยายน 2559 มีประชาชนตำบลน้ำพี้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานของ อบต.น้ำพี้ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 กันยายน 2559 จำนวน  25 คน และวันที่  8 กันยายน 2559 จำนวน 50 คน

   

  

  

   

  

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page