โครงการหลังคาน้ำทองแสนขันบ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยตาดเนียง วันที่ 9 กันยายน 2559 มีประชาชนตำบลน้ำพี้ หมู่ที่ 1,2,3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานของ อบต.น้ำพี้ ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page