โครงการหลังคาน้ำทองแสนขันบ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยตาดเนียง วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559 มีประชาชนตำบลน้ำพี้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานของ อบต.น้ำพี้ เข้ากิจกรรมจำนวนมาก 

  

  

  

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page