โครงการหลังคาน้ำทองแสนขันบ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยตาดเนียง วันที่ 13 กันยายน 2559 มีประชาชนตำบลน้ำพี้ หมู่ที่ 4,5,6 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานของ อบต.น้ำพี้ ร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

  

  

  

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page