วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. พลตรีทวีศักดิ์  วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานเปิดโครงการ "โครงการปลูกไม้ไผ่รวกดำ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และปลูกป่าไม้เบญจพรรณประเภทอื่น" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณห้วยตาดเนียง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอทองแสนขัน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วยทหารมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทองแสนขัน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนตำบลน้ำพี้ ป่าคาย ผักขวง บ่อทอง  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page