กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555 :: วาระเดือนมีนาคม 55  [ 20 มี.ค. 2555 ]   
 
สำเนารายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังรายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ :: มติเดือนกุมภาพันธ์ 2555  [ 15 มี.ค. 2555 ]   
 
สำเนารายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังรายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ :: มติเดือนกุมภาพันธ์ 2555  [ 15 มี.ค. 2555 ]   
 
เอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2555  [ 28 ก.พ. 2555 ]   
 
วาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวหัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  [ 28 ก.พ. 2555 ]   
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.อุตรดิตถ์ครั้งที่๑/๒๕๕๕(บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลที่เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  [ 27 ม.ค. 2555 ]   
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ 27 ม.ค. 2555 ]   
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่๑๒/๒๕๕๔(บัญชีรายชื่อเทศบาลที่เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.)  [ 28 ธ.ค. 2554 ]   
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔  [ 28 ธ.ค. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก...     538      539      540     (541)     542      543