ประวัติความเป็นมาของ อบต.น้ำพี้

          กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลน้ำพี้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ  52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 

ตราสัญลักษณ์

          ตราสัญลักษณ์ อบต.น้ำพี้ ใช้สัญลักษณ์ของศาลเจ้าพ่อพระขรรค์-พระแสง มีรัศมีเปล่งประกายบนยอดศาล ด้านล่างศาลเป็นพระขรรค์ไขว้กับพระแสง อยู่ในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซ.ม. ขอบด้านนอกมีคำว่า อบต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

          ศาลเจ้าพ่อพระขรรค์-พระแสง ตั้งอยู่บริเวณบ่อเหล็กน้ำพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กที่มีตำนานเล่าขานมาเป็นเวลาหลายร้อยปีว่าเป็นเหล็กเนื้อดี มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงโด่งดัง และเลื่องลือมาแต่โบราณ โดยมีเอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารจดหมายเหตุ และจากวรรณคดีไทย เป็นหลักฐาน บ่อเหล็กน้ำพี้ที่สำคัญมี 2 บ่อ คือ บ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์ บ่อพระแสงเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเอาเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ จึงเรียกว่าบ่อพระแสง ส่วนบ่อพระขรรค์ เข้าใจว่าเป็นบ่อที่เอาเหล็กบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่าบ่อพระขรรค์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page