ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่องร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพี้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page