กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
  โทรศัพท์ : 055-826-048
  โทรสาร : 055-826-048 ต่อ 107
  Website : www.namphi.go.th
  Email : namphi.ut@gmail.com