กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย [ 4 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 132
 


 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภัยโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่ และอาหารปลอดภัย มีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล [ 31 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 132
 


 
มอบอาหารว่างให้แก่นักเรียนเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย [ 29 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 105
 
 
     


 
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้เนินสะอาด [ 28 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 103
 


 
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศลบาลวัดเกษมจิตตาราม ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ [ 23 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 174
 
   1      2      3     (4)     5      6