กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ แก่ประชาชนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 80
 


 
โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 306
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ [ 15 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 176
 


 
โครงการฝึกอบรมบทบาทคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ในการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 187
 
 
     


 
กิจกรรมววันวิสาขบูชาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ [ 5 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 132
 


 
โครงการพัฒนาผู้สูงวัยให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 118
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)