กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562  
 

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน และเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รับแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 รายละเอียดตามประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 14.56 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 91 ท่าน