กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางสาวสุภัค พันแพง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพิรดา สีสมุดคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางปรานี พุดทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายซิว ท้วมสน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุภาภรณ์ แสนลำพรวน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง อินจ๋อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอัฐพล ม่วงงาม
พนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน